top

Om Yacht-Pool

Yacht-Pool International blev grundlagt i 1975. Vi tilstræber til stadighed, at udbyde de stærkeste produkter på markedet for lystfartøjsforsikring. Ligegyldigt om det drejer sig om en fåborgjolle eller en megayacht med professionel besætning.

Intet kommer af sig selv, ej heller succes. Derfor udvikles og perfektioneres vore produkter til stadighed. Højtkvalificerede medarbejdere indenfor bådebyggeri, søret, sømandskab og forsikringsret er Yacht-Pools styrke.

Logikken i vort koncept, vort engagement og vore kunders positive erfaringer har gjort os til det vi er i dag.

Vort præmieniveau ligger generelt, på trods af de særdeles fordelagtige forsikringsbetingelser, i den absolut laveste ende af skalaen.

Den væsentligste årsag hertil er at vi råder over Europas dygtigste båddetektiver, internt som eksternt. Vore båddetektiver er medlem af IAMI (International Association of Marine Investigators).

Eftersøgning og opklaring af tyverisager udføres i tæt samarbejde med IAMI . Særligt i forbindelse med tyveri, som i mange år har været den væsentligste skadeårsag, er dette af afgørende betydning.


Vort eftersøgningsfly

Endvidere råder vi over vort eget eftersøgningsfly, en Lancair 360 Gamma, som altid står tanket og klar til udrykning.

Flyet kan være i luften få minutter efter en tyverianmeldelse og med en airbornetid på 6 timer kan mere end 1800 km. kystlinie afsøges uden optankning.Således genfindes langt hovedparten af de stjålne både, ofte uden anden beskadigelse end en ødelagt tændingslås.

  


Samarbejdspartnere

Yacht-Pool Danmark A/S er optaget i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister som agent for:
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Schottenring 30, A-1010 Wien.

Selskabert er anmeldt som tjenesteyder her i landet og tilsluttet Ankenævnet for Forsikring.

Al administration, herunder indtegning, policering, skadebehandling samt opkrævning af præmier og afgifter varetages af Yacht-Pool Danmark A/S, dog udføres havaribesigtigelse og taksation normalt af eksterne konsulenter.

Stolenboats.dk

Fungerer som platform for efterlysning af stjålne både og udenbordsmotorer.

Besøg stolenboats

baadbogen.dk

Bådbogen er opstået i erkendelse af, at der i vid udstrækning hersker wild-west-tilstande omkring lystfartøjer og disses identitet

Besøg baadbogen


© 2022 Yacht-Pool Danmark A/S.
webpage.io Content Management System.
HTML5 / CSS3

Denne side er flyttet til Bådforsikring – axusnordic.dk.