top

Produkter

Yacht-Kasko-Forsikringen

Intet er universelt, heller ikke forsikringsbetingelser!
Vore kaskoforsikringsbetingelser er derfor særligt tilpasset danske forhold. Således er henliggen for svaj tilladt i perioden 1. april til 15. september ligesom kapsejladsrisiko er medforsikret uden præmietillæg. Endvidere er vintersejlads medforsikret, også uden præmietillæg. Der ydes, afhængig af anciennitet, indtil 40% skadefrihedsrabat på grundpræmien.

Ved skade benyttes udelukkende eksterne havarikonsulenter og ikke forsikringsselskabets medarbejdere. Dette sikrer neutralitet og kompetence i skadereguleringen

Yacht-Ansvars-Forsikringen

Beskytter Dem imod økonomiske følger af skader, som De selvforskyldt påfører andre. Ansvarsforsikring er lovpligtig i stort set alle lande. Ansvarsforpligtelsen ved skader på jord- eller farvandsområder forårsaget af bådens drivmidler (benzin, diesel, olie osv.) er også dækket hos os, da såvel udenlandske som indenlandske myndigheder stiller store krav på området pga. skærpet lovgivning.

Som ansvarlig skipper hæfter De grundlæggende med hele Deres nuværende og fremtidige formue.

Yacht-Ulykkes-Forsikringen

Erstatningen udbetales ifølge betingelserne, uanset om De selv eller andre skyld i død eller invaliditet.

Denne forsikring er fornuftig, fordi det ved ulykker i udlandet er vanskeligt at gøre andres ansvar gældende og fordi ansvarsforsikringen ikke dækker, hvis ingen er ansvarlig for ulykken. Ydermere er alle berettigede personer ombord er dækket af Yacht-Ulykkes-Forsikringen.

Yacht-Retshjælps-Forsikringen

Ingen bådejer kan være sikker på, at han ikke en dag må kæmpe for sin ret. At have ret er én sag, at få ret imidlertid en anden!

Retsstridigheder er generelt dyre, ligesom salær til udenlandske advokater som oftest betales forud. I visse tilfælde skal der endog betales selvom sagen vindes.© 2022 Yacht-Pool Danmark A/S.
webpage.io Content Management System.
HTML5 / CSS3

Denne side er flyttet til Bådforsikring – axusnordic.dk.